สัตว์เลี้ยง

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร เข้าฟรี เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันพุธ

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร

หัวข้อแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร  ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการแล้ว ที่สำคัญคือเปิดให้เข้าชมฟรี โดยไฮไลท์ของที่นี่คืออุโมงปลาที่จะเห็นปลาว่าย 180 องศา มีการจัดแสดงสัตว์น้ำเป็นตู้ๆ กว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ, ปลาไหลมอเรย์, ปลาตะกรับลายบั้ง, ปลาผีเสื้อนกกระจิบ, กระเบนทองจุดฟ้า, ปลาเก๋า , กะพงแดง, ปลาช่อนทะเล, ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์, ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล, ปลาบู่หน้าผี, ปลาหมอส้ม, ปลาใบมีดโกง บ่อพ่อแม่พันธุ์ และบ่อเต่า เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร ถ้าใครไม่รู้จะพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวที่ไหนแนะนำที่นี่เลยวันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หรือ “อควาเรียมสมุทรสาคร” (Samut Sakhon Aquarium) หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายก อบต.โคกขาม นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ หยุดยาวนี้ใครที่ยังไม่มีแพลนไปที่ไหน “กรมประมง” ร่วมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ด้วยการเปิด “อควาเรียม” หรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ในความดูแลจำนวน 8 แห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร  สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 52 โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 97,082,200 บาท และเปิดทดลองให้เข้าชมฟรีในระยะแรก เมื่อ 12 ส.ค. 54 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์น้ำและระบบนิเวศของสัตว์น้ำ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว กระทั่งเกิดสภาพทรุดโทรม และปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 61ต่อมาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณปี 65 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ งานบ่อพ่อแม่พันธุ์ งานบ่อเต่าและระบบกรองน้ำ

งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งานอาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของศูนย์ฯ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 65 หลังจากที่ปิดปรับปรุงมานานถึง 5 ปี โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศูนย์ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครและในปีงบประมาณ 67 จังหวัดสมุทรสาครได้บรรจุโครงการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ฯ เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อร่วมจัดทำแผน ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. หยุดทุกวันพุธ ภายในประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลา มีการจัดแสดงสัตว์น้ำในตู้กว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ ปลาไหลมอเรย์ ปลาตะกรับลายบั้ง ปลาผีเสื้อนกกระจิบ กระเบนทองจุดฟ้า ปลาเก๋ายักษ์ กะพงแดง ปลาช่อนทะเล ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์ ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล ปลาบู่หน้าผี ปลาหมอส้ม ปลาใบมีดโกง บ่อพ่อแม่พันธุ์ และบ่อเต่า ส่วนจุดถ่ายรูปเป็นรูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร บริเวณด้านหน้าทางเข้า ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทดลองเปิดให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อ 12 ส.ค. 54 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น.พร้อมเปิดทดลองอย่างต่อเนื่องทั้งวันธรรมดาและวันหยุดตามวันและเวลาดังนี้  เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ยังสามารถแสดงความคิดเห็น ความต้องการให้นำพันธุ์สัตว์น้ำปลาต่าง ๆ ที่ชื่นชอบหายาก ให้ศูนย์ฯ จัดหามาแสดงได้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดใกล้เคียง จะได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก ที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเห็นเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักหรือเรียนรู้ต่อไป
สนใจเข้าชมการทดลองเปิดการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0868995246 หรือ อบต.โคกขาม 034457004-5 ได้ตามวันเวลา ดังกล่าวการเดินทางจากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยกตลาดสามร้อยห้อง ไปตามถนนกิจมณี ข้ามสะพานมหาชัย ไปตามถนนสหกรณ์ ผ่านโค้งยายขาว กลับรถหน้าห้องเย็นเพชร ตรงไปจนเจอป้าย “ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 2 กม.สุดทางก็จะเจอเลยค่ะ  พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา สมุทรสาคร