สัตว์เลี้ยง

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา หนองคาย จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา หนองคาย

หัวข้อแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา หนองคาย  เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ ครม. ครั้งที่ 44/2546 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาการจิวัยด้านการประมง การวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นปี 2549 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เริ่มทอดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 179.39 ล้านบาทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคายเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีอุโมงใต้น้ำ ยาวหลายสิบเมตรทุกวันจะมีการแสดงให้อาหารปลาใต้น้ำบรรยากาส จำลองโลกใต้บาดาน

พื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา หนองคาย

พิพิธภัณฑ์ หนองคาย

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ํา หนองคาย  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 4848 ตรม. จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็น 9 กลุ่ม 18 ระบบภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีอุโมงปลายาวถึง 34 เมตร เป็นทางเดินลาดจากชั้น 2 ซึ่งแสดงปลาน้ำเค็ม ลงไปสู่ชั้นล่างซึ่งเป็นโซนแสดงปลาน้ำจืด และปลาโบราณพื้นบ้าน ปลาลุ่มน้ำโขง จัดแสดงไว้อย่างเป็นธรรมชาติ

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มที่ 1 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลที่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น สินสมุทร ผีเสื้อ การ์ตูน สลิดหิน เฉียว ขี้ตังเบ็ด ตะเภาม้าลาย ฯลฯ จำนวนรวม 35 ชนิด
กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลน้ำลึก เช่น ช่อนทะเล กุดสลาด เก๋า กะรัง ข้าวเม่าน้ำลึก กระรอกลายแดง ฯลฯ จำนวนรวม 19 ชนิด
กลุ่มที่ 3 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมีพิษและสัตว์ทะเล เช่น สิงโตครีบจุด วัวมงกุฎ กัดทะเล ปูเสฉวน ปูดำ ม้าน้ำ กุ้งมังกร ดาวทะเล ฯลฯ จำนวนรวม 14 ชนิด
กลุ่มที่ 4 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำกร่อย เช่น กระบอก กะพงขาว ค้างคาว ตะกรับ จวดหน้าม้า ปักเป้าซีลอน ฯลฯ จำนวนรวม 12 ชนิด
กลุ่มที่ 5 จำนวน 4 ระบบ ขนาด 11 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง เช่น บึก เค้า สวาย เทโพ เทพา เผาะ ตะเพียนทอง นวลจันทร์ ฯลฯ จำนวนรวม 21 ชนิด
กลุ่มที่ 6 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ เช่น พาคู กดลายเสือ อะราไพม่า ยี่สกเทศ กดหางแดง ออสการ์ อลิเกเตอร์ ฯลฯ จำนวนรวม 15 ชนิด
กลุ่มที่ 7 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามและปลาโบราณ เช่น หางไหม้ หมูข้างลาย หมูค้อ กาแดง ตะพัด สะตือ กราย ตองลาย ฯลฯ จำนวนรวม 10 ชนิด
กลุ่มที่ 8 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ เช่น ชะโด หมอไทย หมอช้างเหยียบ ดุกด้าน กระดี่ แรด ฯลฯ จำนวนรวม 8 ชนิด
กลุ่มที่ 9 จำนวน 3 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยจัดแบ่งเป็นปลาหนัง เช่น กดแก้ว กดเหลือง แค้ เทพา เทโพ บึก สวาย เค้า เนื้ออ่อน นาง แขยง และปลาเกร็ด เช่น ตะเพียนทอง กระมัง แก้มช้ำ กระสูบ บู่ทราย ซิวควาย นางอ้าว ยี่สกไทย กาดำ ชะโด ฯลฯ จำนวนรวม 31 ชนิด
การเข้าชม

ปิดทำการทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก นักเรียน นักศึกษา 30บาท ผู้ใหญ่ 50บาท ยกเว้นค่าเข้าชม พระสงฆ์ คนพิการ คนชรา และบุคคลคนที่มีความสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตรการเดินทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) จากจังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงจังหวัดหนองคาย 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจร ห่างจากถนนมิตรภาพ ประมาณ 1 กิโลเมตรการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา วันปกติ(วันอังคาร-วันศุกร์) รอบบ่ายเวลา 14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์-หยุดนักขัตฤกษ์ รอบเช้า เวลา 11.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 น.

ราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท ส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตรและท่านที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี(ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าชมฟรีทุกครั้งถ้าไม่แสดงบัตรคิดราคาผู้ใหญ่ตามปกติ/นักเรียนนักศึกษาถ้ามีบัตรประจำตัวนักเรียนสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ในราคา 30 บาท) มาเป็นกลุ่มคณะมีส่วนลดในราคาพิเศษ
ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่100 บาท เด็ก 50 บาท (ในกรณีชาวต่างชาติที่มีใบขับขี่ในประเทศไทยสามารถแสดงบัตรเพื่อขอส่วนลดได้ในราคา 50 บาท) มาเป็นกลุ่มคณะมีส่วนลดในราคาพิเศษ  ราคาเข้าชม

ข้อห้ามในการเข้าชม
1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า(No Pets Allowed)
2. ห้ามใช้แฟลชในการถ่ายภาพ (No Flash)
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้า (No Food Allowed)
4. ห้ามสูบบุหรี่ (No Smoking)

ข้อควรปฎิบัติในการเข้าชม
1. ชมด้วยความสงบ ไม่รบกวนปลา ไม่ให้อาหารปลา
2. ไม่เหยียบ ไม่ปีน ไม่หัก ต้นไม้และหินเทียม
3. ไม่ล้วงมือลงในตู้ปลา

112 หมู่7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย, เทศบาลเมืองหนองคาย 43000
โทรติดต่อ 0834594466, 042-414901