สัตว์เลี้ยง

พฤติกรรม สัตว์ ศึกษากันอย่างไร

พฤติกรรม สัตว์

พฤติกรรม สัตว์ การกระทำและการแสดงออกของสัตว์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และฮอร์โมนภายในร่างกาย