สัตว์เลี้ยง

สัตว์ สงวน ในประเทศไทย

สัตว์ สงวน

สัตว์ สงวน สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสงวน