สัตว์เลี้ยง

สัตว์ กินพืช พืชอาหารสัตว์

สัตว์ กินพืช

สัตว์ กินพืช เป็นอาหารของคนเรียกว่า พืชผักสวนครัว และผลไม้ ประเภทที่เป็นอาหารของสัตว์เรียกว่า พืชอาหารสัตว์ ถ้าโลกเราไม่มีพืชเลยสักประเภทเดียว