สัตว์เลี้ยง

นางอาย สัตว์

นางอาย สัตว์

นางอาย สัตว์ ลิงลม หรือนางอาย (Slow Loris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ในวงศ์ Lorisidae ในอันดับไพรเมต (Primates) และเป็นสัตว์ประเภทลิง